Referencie

Niektoré z našich realizácií

Liptovská Kokava - Rodinný dom, KN-C 39/1, prípojka NN, elektroinštalácia

Liptovská Kokava - Rodinný dom, KN-C 100/7 - prípojka NN, elektroinštalácie, bleskozvod, zabezpečovací systém, revízie

Liptovská Kokava - Rodinný dom, KN-C 525/28 - prípojka NN, elektroinštalácia, bleskozvod, revízie

Liptovská Kokava - Rodinný dom, KN-C 1419/24 - prípojka NN, elektroinštalácia, revízie

Liptovská Kokava - Rodinný dom, KN-C 1419/26 - prípojka NN, elektroinštalácia, revízie

Liptovská Kokava - Rodinný dom, KN-C 1419/36 - prípojka NN

Liptovská Kokava - Rodinný dom, KN-C 1419/49 - prípojka NN

Liptovská Kokava - Rodinný dom, KN-C 1419/57 - bleskozvod, revízie

Liptovská Kokava - Rodinný dom, súpisné číslo 7 - elektroinštalácia, revízie

Liptovská Kokava - Rodinný dom, súpisné číslo 204 - elektroinštalácia

Liptovská Kokava - Rodinný dom, súpisné číslo 228 - elektroinštalácia, MaR kúrenie

Liptovská Kokava - - Rodinný dom, súpisné číslo 233 - elektroinštalácia, prípojka NN, bleskozvod, zabezpečovací systém

Liptovská Kokava - Rodinný dom, súpisné číslo 234 - elektroinštalácia

Liptovská Kokava - Rodinný dom, súpisné číslo 256 - bleskozvod

Liptovská Kokava - Rodinný dom, súpisné číslo 264 - prípojka NN, elektroinštalácia, revízie

Liptovská Kokava - Rodinný dom, súpisné číslo 284 - prípojka NN

Liptovská Kokava - Byt v bytovom dome, súpisné číslo 293 - elektroinštalácia, revízia

Liptovská Kokava - Byt v bytovom dome, súpisné číslo 293 - elektroinštalácia, revízia

Liptovská Kokava - Kultúrny dom, súpisné číslo 390 - elektroinštalácia, revízie

Liptovská Kokava - Rodinný dom, súpisné číslo 349 - prípojka NN

Liptovská Kokava - Rodinný dom, súpisné číslo 378 - elektroinštalácia

Liptovská Kokava - Rodinný dom, súpisné číslo 413 - elektroinštalácia, revízie

Liptovská Kokava - Rodinný dom, súpisné číslo 416 - elektroinštalácia, revízie

Liptovská Kokava - Rodinný dom, súpisné číslo 498 - prípojka NN, elektroinštalácia, bleskozvod, revízie

Liptovská Kokava - Rodinný dom, súpisné číslo 505 - prípojka NN

Liptovská Kokava - Hasičská zbrojnica - prípojka NN, elektroinštalácia, bleskozvod

Liptovská Sielnica - Urbárska chata PSU - prípojka NN, elektroinštalácia

Liptovský Hrádok - ANWOOD s.r.o. píla - prípojka NN, elektroinštalácia, zabezpečovací systém

Liptovský Hrádok - AUTOSERVIS PNEUSERVIS ORAVEC - elektroinštalácia, kamerový systém, zabezpečovací systém, revízie

Liptovský Hrádok - CS PRINT s.r.o. - elektroinštalácia, zabezpečovacie sytémy, revízie

Liptovský Hrádok - K+K s.r.o. - elektroinštalácia, revízia, bleskozvod, zabezpečovací a kamerový systém

Liptovský Hrádok - Rodinný dom, M.Rázusa 440 - elektroinštalácia, revízia

Liptovský Hrádok - Byt, Belánska 550 - elektroinštalácia, revízia

Liptovský Hrádok - Byt, Belánska 560 - elektroinštalácia

Liptovský Hrádok - Byt, Komenského 500 - elektroinštalácia, revízia

Liptovský Hrádok - Byt, Komenského 501 - prípojka NN, elektroinštalácia

Liptovský Hrádok - Byt, Partizánska 268 - elektroinštalácia, revízi

Liptovský Hrádok - Mäso Liptov s.r.o. - elektroinštalácia prevádzky, revízie

Liptovský Hrádok - TESLA a.s. - revízie

Podbanské - Rekreačná chata 1001 - prípojka NN, elektroinštalácia, revízie, studňa

Podbanské - Rekreačná chata 1002 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1003 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1004 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1005 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1006 - elektroinštalácia, revízia, studňa

Podbanské - Rekreačná chata 1009 - elektroinštalácia, revízia, studňa

Podbanské - Rekreačná chata 1013 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1014 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1015 - 2x prípojka NN, 1x elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1017 - prípojka NN - projekt, realizácia, revízia

Podbanské - Rekreačná chata 1018 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1024 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1027 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1028 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1029 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1034 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1035 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1036 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1037 - prípojka NN, bleskozvod, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1042 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1047 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1048 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1050 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1051 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1053 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1054 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1055 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1056 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1058 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1059 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1064 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1066 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1072 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1080 - prípojka NN, rozvádzač chaty

Podbanské - Rekreačná chata 1081 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1082 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1097 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1100 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1106 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1108 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1109 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1110 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1129 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1133 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1136 - prípojka NN

Podbanské - Rekreačná chata 1137 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1139 - prípojka NN, elektroinštalácia, bleskozvod

Podbanské - Rekreačná chata 1140 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1152 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1188 - bleskozvod

Podbanské - Rekreačná chata 1343 - zabezpečovací systém

Podbanské - Rekreačná chata 1461 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1462 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1504 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1159 - prípojka NN, rozvádzač chaty

Podbanské - Rekreačná chata 1160 - prípojka NN, elektroinštalácia, zabezpečovací systém, kamerový systém, vonkajšie osvetlenie

Podbanské - Rekreačná chata 1246 - prípojka NN, rozvádzač chaty

Podbanské - Rekreačná chata 1247 - prípojka NN, rozvádzač chaty

Podbanské - Rekreačná chata 1254 - prípojka NN, elektroinštalácia

Podbanské - Rekreačná chata 1282 - prípojka NN, rozvádzač chaty

Podbanské - Rekreačná chata 1292 - prípojka NN, rozvádzač chaty

Podbanské - Rekreačná chata 1295 - prípojka NN, rozvádzač chaty

Podbanské - Rekreačná chata 1340 - prípojka NN, rozvádzač chaty

Podbanské - Rekreačná chata - elektroinštalácia, podlahové kúrenie, bleskozvod, kamerový systém, zabezpečovací systém                                     

Vavrišovo - Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov - zabezpečovací systém, vonkajšie osvetlenie, elektrické brány